2020. május 20., szerda

Mulan legendája

Ki ne ismerné Mulan történetét? A harcias lelkületű lány bármit megtenne, hogy megvédje szeretteit, még betegeskedő apja helyett is beállt a hadseregbe, egy Ping nevű fiúnak álcázva magát. De mi történt volna akkor, ha nem meséből ismert módon alakul a történet? A Manó Könyvek Kiadó gondozásában megjelent Sorsfordító történetek legújabb részéből ez is kiderül. Tartsatok velünk, merüljetek el Mulan világában és vigyétek haza a kiadó által felajánlott három nyeremény könyv egyikét.
Mulan legendája


A Disney mesék többsége kitalált történet, ám akad közöttük néhány, mely valós történelmi eseményeken alapul, főszereplői létező, vagy annak vélt alakok. Többek között ilyen Fa Mulan is, aki egy legendás kínai harcosnő balladájából kelt életre. Alakját Hua Mulan inspirálta, kinek valós létezéséről ugyan nincsenek tényleges történelmi feljegyzések - bátor tettét mindössze egyetlen ősi népdal, a Mulan Balladája örökítette meg -, mégis ő lett az egyik legismertebb hős Kínában.
A ballada eredetijét a 6. század rögzítették, legalábbis erre utal Guo Maoqian 11-12. századi antológiájának forrásmegjelölése. Mulan a kései Ming-dinasztia idején, 1593-ban Xu Wei kétfelvonásos drámájának hősévé vált, míg a Qing-dinasztia elején Chu Renhuo beépítette karakterét történelmi regényébe. Az idő múlásával a bátor lány legendája népmesévé alakult, s népszerűsége mai napig töretlen maradt a kínai nép köreiben.
Mulan létezésének ténye egyébként épp úgy megosztja az embereket, akárcsak annak ideje. Egyesek Kr. u. 385-534 közé, a Wei-dinasztia uralkodási idejére datálják életét, míg mások úgy vélik, a Sui-dinasztia idején, Kr. u. 581-618 között élhetett. Korához hasonlóan családnevét illetően is megoszlanak a vélemények, a három lehetséges opció a Zhu, Wei és a Hua, melyek közül utóbbi virágot jelent, míg a Mulan a magnóliára utal.

Mulan Észak-Kínában, egy kis faluban született. Édesapja katona volt, ennek köszönhetően a lány nem csak a szövés és hímzés mesterségét sajátította el, de már gyerekként megtanult lovagolni, és komoly jártasságot szerzett az íjászat és vívás harcművészetében is. Mindemellett rendkívül okos, művelt lány volt, szabadidejében előszeretettel olvasgatta apja katonai jegyzeteit.
Nagyjából tizennyolc éves lehetett, amikor a határokon történő fosztogatásokat megelégelve, a császár rendeletet adott ki, s arra utasította alattvalóit, hogy szervezzenek hadsereget, és haladéktalanul kezdjék meg a katonai besorozást egész országszerte. A rendelet minden felnőtt férfi nevét tartalmazta, többek között Mulan apjáét is. A férfi azonban ekkor már túl idős és beteg volt ahhoz, hogy részt vehessen a nomád népek elleni küzdelemben, Mulan öccse pedig túl fiatal. 
Mulan úgy döntött, ő maga vonul be családja férfitagjai helyett, vállalva az ezzel járó kockázatot. Szülei eleinte tiltakoztak - hisz akkoriban nem csak súlyos vétségnek számított az ilyesmi, de megalázó is volt a férfiakra nézve -, ám a lány nem tágított. Tudta, hogy édesapja valószínűleg nem élné túl a háborút, ha pedig ellent mondana, hazaárulónak bélyegeznék. Így hát maga mögött hagyta egykori életét, s női igényeit félretéve, bevonult a seregbe.

Mulan tizenkét esztendőn keresztül szolgált a seregben, bátran harcolt, számos csatában vett részt, és szerzett katonai elismeréseket. Mindeközben féltőn ügyelt, nehogy kitudódjon valódi személyisége. Éjjelente ruhájában aludt, lemondott szükségleteiről, és férfiakat megszégyenítő módon edzett annak érdekében, hogy ne maradjon le társaitól. Senki sem gyanakodott női mivoltára.

A háború befejeztével a császár hivatalos állást ajánlott neki, Mulan azonban visszautasította, mindössze egy jó lovat kért, hogy hazatérhessen családjához. Otthon, öreg korában, nem pedig a harcmezőn szeretett volna meghalni. Az uralkodó jóváhagyta kérését, mi több, követeket is küldött vele, akik biztosították hazaútját.
Hazaérkezvén családja először nem ismerte fel a lenyűgöző hadvezér alakjában tündöklő lányt, később azonban Mulan öccse óriási mulatságot rendezett rég várt nővére hazatérésének alkalmából. Miután a lány megtisztálkodott, s magára öltötte ruháját, az őt kísérők valósággal ledöbbentek azon, hogy tizenkét évig egy nő oldalán harcoltak. 

Mulan létezésétől függetlenül a gyermeki jámborság, bátorság, erényesség, jóság, hűség, igazság, kitartás és bölcsesség erényeit szimbolizálja. Alakja világszerte népszerűvé és ismertté vált, generációk rajongtak és rajonganak érte. Mindemellett Mulan egyike lett a történelem azon kevés nőinek, akik dacolva koruk szabályaival, fel merték vállalni álmaikat, s bizonyítani, hogy épp olyan egyenrangúak, mint férfitársaik.


Végezetül pedig álljon itt Mulan Balladája:

Egyik sóhaj hallatszik a másik után,
Mivel Mulan sző az ajtóban.
Nincs hangja a szövőszéknek és a vetélőnek,
Csak a lány panaszkodásának.
Kérdezd meg, kiről gondolkodik,
Kérdezd meg, kire vágyik.
„Nincs senki, akire gondolnék,
Nincs senki, akire vágynék.

Múlt éjjel láttam a hadsereg értesítését,
A Khan sok behívót küld –
A csatatekercsek tucatjai,
Mindegyiken az édesapám neve,
Az apámnak nincs felnőtt fia,
És nincs idősebb bátyám.

Hajlandó vagyok lovat és nyerget venni,
Hogy elmenjek a csatába az apám helyett.”
Majd vesz egy szép paripát a keleti piacon;
Egy nyerget és takarót a nyugati piacon;
Egy kantárt a déli piacon;
És egy hosszú ostort az északi piacon.

Hajnalban hagyja el a szüleit,
Hogy sátrat verjen a Sárga folyó mellett alkonyatkor,
Nem hallja a szülei hívó szavát a lány,
Csak a Sárga folyó dübörgő vizét.
Hajnalban otthagyja a Sárga folyót,
Hogy elérje a Fekete-hegységet alkonyatra.

Nem hallja a szülei hívó szavát a lány,
Csak a barbár lovasság kiáltásait a Yan dombokon.
Tízezer mérföldet lovagolt a háborúban,
Szorosokon és hegyeken keresztül, mintha szárnyakon szállana,
Az északi levegő hozza az őrszem gongját
Hideg fény ragyog az acélkabátján.

A tábornok ideje lejár számos csata után
A harcos visszatér tíz év szolgálat után.
Visszatérnek, hogy lássák a nagyszerű Khant,
Aki a Ragyogás csarnokában ül.

Az érdemek tekercsei tucatszor forognak,
Jutalmak százai és ezrei.
A Khan megkérdi őt, mi a vágya,
„Nincs szükségem az úriemberek egyetlen hivatali posztjára sem,
Kérem, adjon kölcsön egy gyors lábú tevét,
Hogy hazavigyen engem a szülővárosomba.”

Szülei meghallván, hogy lányuk visszatér,
Kimennek a külvárosba, hogy üdvözöljék hazatértét,
Nővére meghallva, hogy húga visszatér,
Megigazítja rúzsát az ajtónál.
Kisöccse hallván, hogy nővére visszatér,
Élesíti a henteskést a lakoma előkészítéséhez.

„Kinyitom a keleti szobám ajtaját,
Leülök a nyugati szobám ágyára.
Leteszem a harci köpenyt,
És felöltöm régi ruháimat.
Megigazítom leheletfinom hajamat az ablakpárkánynál,
És felteszem porcelán sminkemet a tükörben. Kilépek, hogy láthassam a bajtársaim,
Mindannyian meglepődöttek és megdöbbentek:
„Tizenkét évig utaztunk együtt,
De nem vettük észre, hogy Mulan egy hölgy!”
A bak ide-oda szökken,
Míg az őzsuta keskenyre nyílt szemekkel ül.
De mikor két nyúl egymás mellett ugrál,
Honnan is tudhatod, melyik a nőstény és melyik a hím?


(A ballada forrása: clearharmony)
Nyereményjáték


Mivel a Fénytörések című könyv a Mulan című mesét dolgozza fel, így a mostani nyereményjáték keretében olyan kérdéseket kell megválaszolni, amelyek összefüggésbe hozhatók Mulannal valamilyen módon. Nincs más dolgotok, mint a Rafflecopter megfelelő sorába beírni a válaszokat azokra a kérdésekre, amelyeket bloggereinknél találtok.
Figyelem, a kiadó csak magyarországi címre postáz; a nyertesnek 72 óra áll rendelkezésére, hogy válaszoljon, ellenkező esetben automatikusan újat sorsolunk!


Folytasd a dal szövegét:
Mért van, hogy lelkemben
más él, mint testemben,
tükrömből nem az néz rám, ki bennem él!
Nézzetek be a többi állomásra is

05/12 Csak olvass!
05/14 Csak olvass! - Diyu
05/16 Dreamworld
05/18 Utószó
05/20 Dreamworld - Mulan legendája

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése